Privé donaties

De Stichting Hoofdzaak is in 2001 opgericht om financiering voor onderzoek te realiseren. In 2012 is een verruiming van de doelstelling en de ambitie doorgevoerd om een groter publiek aan te spreken.

De Stichting Hoofdzaak heeft anno 2013 de volgende doelstellingen:

  • Onderzoek: Opzetten, stimuleren en (inhoudelijk/ financieel) onderhouden van 3 onderzoekslijnen, te weten:
    • – Onderzoek m.b.t. ademhalingsproblemen
    • – Onderzoek m.b.t. hersenafwijkingen
    • – Genetisch Onderzoek
  • Ondersteuning: Programma’s en activiteiten gericht op het helpen, begeleiden en faciliteren van patiënten, ouders en andere (professionele- en persoonlijke-) betrokkenen
  • Ontwikkeling: Vergroten en versterken van de kennis en kunde m.b.t. de aandoening, de diagnostisering en behandeling ervan en informatieverstrekking en voorlichting

Om dit alles mogelijk te maken is de Stichting Hoofdzaak afhankelijk van giften en donaties, in allerlei vormen. De fondswerving is met name gericht op zakelijke en particuliere donateurs die voor langere tijd de stichting willen steunen. Op deze wijze kan de stichting de financiering van de 3 à 4 jaar durende onderzoeksprogramma’s garanderen.

We zijn naarstig op zoek naar nieuwe donateurs voor wie het helpen van kinderen met een craniofaciale aandoening, nu en in de toekomst, een hoofdzaak vormt.

De stichting beschikt over een ANBI-(Algemeen Nut Beogende Instelling) status, giften, mits notarieel vastgelegd of boven de schenkingsdrempel, zijn derhalve fiscaal aftrekbaar.

Privé-donaties kunt u doen via een machtigingsformulier maar u kunt natuurlijk ook direct uw donatie overmaken op onze rekening IBAN NL15RABO0127727833

. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Neem contact op

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Vul uw zoekwoord in en geef Enter.