De balans en de staat van baten en lasten van Stichting Hoofdzaak worden door het bestuur opgemaakt. Alvorens deze vast te stellen laat het bestuur de balans en de staat van baten en lasten onderzoeken door een door het bestuur aangewezen accountant. Het bestuur heeft daartoe aangewezen Rijkse, Accountants & Adviseurs in Middelburg. De bevindingen van de accountant zijn opgenomen in de respectievelijke financiële verslagen.

Onze financiële verslagen:

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Rijkse
Neem contact op

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Vul uw zoekwoord in en geef Enter.